Všechny klinické a biologické projevy související se syndromem srdeční zástavy jsou připisovány ischemicko-reperfuznímu poškození různých orgánů, včetně mozku a srdce. Molekulární vodík (H (2)), má potenciál jako nový antioxidant.

Tato studie testovala hypotézu, že inhalace plynného vodíku na začátku kardiopulmonální resuscitace (CPR) by mohlo zlepšit stav po zástavě. U potkanů byla iniciována fibrilace komor transkutánní epikardiální elektrickou stimulací​. Po 5 minutách následné zástavy, potkani byli náhodně rozděleni do 1 až 4 experimentálních skupin začínající resuscitací: mechanické ventilace (MV) s 2% N (2) a 98% O (2) pod normotermii (37 ° C) , kontrolní skupina;

MV s 2% H (2) a 98% O (2) pod normotermii;
MV s 2% (N 2) a 98% O (2) Podle terapeutické hypotermie (TH), 33 ° C;
a MV s 2% H (2) a 98% O (2) pod TH.

Inhalace smíšeného plynu a TH pokračovala až do 2 hodin po návratu spontánního oběhu (ROSC). Vodíkový plyn k inhalaci přineslo větší zlepšení v přežití a skóre neurologického deficitu (NDS) po ROSC do jisté míry srovnatelné s TH. Vodíkový plyn k inhalaci, ale ne TH, zabránilo nárůstu levé komory na konci diastoly tlaku a zvýšení sérového IL-6 úrovní po ROSC. Blahodárný vliv vodíkového plynu byl alespoň částečně připsán radikálnímu pohlcujícímu účinku vodíkového plynu, protože oba 8–OHdG- a 4-HNE–pozitivních kardiomyocytů byl výrazně potlačeny vodíkovým plynem k inhalaci po ROSC. Inhalace vodíkového plynu je příznivou strategií ke zmírnění úmrtnosti a funkční výsledek syndromu po zástavě v krysím modelu, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s TH.

Celá studie je v angličtině k dispozici ZDE

Hayashida K, Sano M, Kamimura N, Yokota T, Suzuki M, Maekawa Y, et al./strong> H(2) gas improves functional outcome after cardiac arrest to an extent comparable to therapeutic hypothermia in a rat model. J Am Heart Assoc 2012 Oct; Vol. 1 (5), pp. e003459.